بهائیت

۴ مطلب با موضوع «دلیل تقریر» ثبت شده است

دلیل تقریر بهائیت (4)

میکائیل | چهارشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۳ نظر
استقامت کردن رکن چهارم «دلیل تقریر» در بهائیت
بعد بیان رکن اول و رکن دوم و رکن سوم دلیل تقریر به رکن چهارم یعنی استقامت کردن می رسیم.
اولاً باید توجه داشت که استقامت داشتن خیلی مبهم است و دلیل بر صحت ادعا نیست یعنی تا چه حد شخص مدعی باید استقامت داشته باشد؟ تا 11ضربه و یا دو تا سیلی و یا...بنابراین استقامت را به عنوان دلیلی بر صدق مدعی و بیّنه نمی‌توان شمرد.
ثانیاً با اندکی مطالعه در تاریخ می بینیم که عده ای با اینکه بر صراط حق نبوده اند، اما با این حال چنان مقاومت و استقامتی از خود نشان داده اند که در برخی موارد موجب از دست دادن جانشان شده است، حال باید بگوییم آنها راهشان درست بوده و در واقع از طرف خدا بوده اند؟...

  • میکائیل

دلیل تقریر بهائیت (3)

میکائیل | پنجشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۰۹:۰۹ ق.ظ | ۳ نظر
3. نفوذ داشتن رکن سوم «دلیل تقریر» در بهائیت
بعد بیان رکن اول و رکن دوم دلیل تقریر به رکن سوم یعنی نفوذ داشتن می رسیم.
اولاً باید توجه داشت که صرف نفوذ در بین عده ای قلیل دلیل بر صحت ادعا نیست و آن را به عنوان بیّنه نمی‌توان دانست.
ثانیاً با توجه به زندگی پیامبران و انبیاء الاهی در میابیم که اکثرشان نفوذ آنچنانی نداشته اند، و حتی برخی از آنان نفوذی نداشته و از میان قوم خود یا طرد می شدند و یا به وسیله قوم خود کشته می شدند....
  • میکائیل

دلیل تقریر بهائیت (2)

میکائیل | يكشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۵ ق.ظ | ۱ نظر
2. آوردن کتاب رکن دوم «دلیل تقریر» در بهائیت

بعد بیان رکن اول دلیل تقریر به رکن دوم یعنی کتاب داشتن می رسیم

اولاً باید توجه داشت که صرف آوردن کتاب یا کتاب نوشتن هنر و معجزه و دلیل بر صدق مدعی نیست بلکه محتوی، هدایتگری ونور بودن و... کتاب مهم است.

ثانیاً کتابهای سران بهائیت، یعنی علی محمد شیرازی(معروف به باب) و حسینعلی نوری(معروف به بهاء) معجزه نیست و همه مردم حتی بی سوادان نیز می توانند حرفهای بهتری از آنان بزنند و بنویسند.

  • میکائیل

دلیل تقریر بهائیت (1)

میکائیل | چهارشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۴ نظر

1. ادعا داشتن: رکن اول «دلیل تقریر» در بهائیت
از بدیهیات است که مدعی هر مقام و منصبی برای اثبات دعوی خویش باید دلیل اقامه کند. پیامبران خدا نیز برای اثبات ادعای خویش، با اتکال به پروردگار جهان و بدون اسباب ظاهریه، از خود چیزهائی نشان می‏دادند که بشر عادی از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان بود که اصطلاحاً به آن معجزه می گویند.
تمام ادیان الاهی نیز برای پیامبران خویش معجزاتی را در کتابهایشان ذکر کرده اند،که حتی در کتب انجیل و تورات امروزی نیز دیده می شود. اما مدعیانی دروغینی که این توان را ندارند موارد مضحکی را دلیل و بینه بر ادعای خویش بیان کرده اند... 
  • میکائیل